BHV-herhalingscursus

Doel van de BHV herhaling cursus
Kennis uitbreiden en op peil houden met betrekking tot de bedrijfshulpverlening.

Lesaanpak van de BHV herhaling cursus:
De BHV cursus herhaling bestaat uit 2 modules. De Levensreddende Eerste Hulp (LEH) en de Brand, Ontruiming en Communicatie (BO) module.

Door op een steeds vooruitstrevende en creatieve wijze de les in te vullen is Bravo-Preventie in staat om de cursisten jaarlijks een interactieve en interessante les
aan te bieden.
Tevens wordt er tijdens de les gebruik gemaakt van een LOTUS-slachtoffer om de herkenbaarheid te vergroten.

Onderwerpen tijdens de BHV herhaling cursus:

 • Organisatie van de bedrijfshulpverlening,
 • Uitwendige wonden,
 • Oogletsels, kneuzingen en verstuikingen,
 • Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels,
 • Brandwonden,
 • Het gebruik van de AED,
 • Hartinfarct, beroerte, epilepsie en shock,
 • Het ontstaan en ontwikkeling van brand,
 • Blusmiddelen,
 • Gevaren bij brand,
 • Samenwerking met externe hulpverleningsdiensten,
 • Rol bij ontruiming,
 • Praktische en realistische casussen zullen bedragen aan de theorie

Locatie van de BHV herhaling cursus
De BHV herhaling cursus kan worden gegeven op de cursuslocatie van Bravo-Preventie in Nootdorp.
Individuele inschrijvingen zijn mogelijk op basis van beschikbaarheid

Het is mogelijk om losse modules te volgen (Brand, ontruiming en communicatie / Levensreddende Eerste Hulp)
De BHV herhaling cursus wordt gegeven in 1 lesdag van 8 uur. De cursist ontvangt na de cursus een NIBHV certificaat

De geldigheidsduur is 1 jaar. Voor meer informatie en uitleg over deze cursus of over de maatwerkmogelijkheden die wij u kunnen bieden kunt u vrijblijvend contact opnemen met Bravo-Preventie.

Onze cursussen worden gegeven door gediplomeerde en gecertificeerde instructeurs die ingeschreven staan als erkende instructeurs bij het NIBHV, NRR en het Oranje Kruis.

Ploegleider Herhalingsles

Tijdens de cursus herhaling Ploegleider BHV worden kennis en vaardigheden uit de basiscursus opgefrist. Onderdelen tijdens de herhalingslessen zijn:

 • Ervaringen delen als ploegleider
 • maken van eigen scenario
 • Table top oefeningen
 • De verschillende procedures
 • Ontruimingsoefening

Onze cursussen worden gegeven door gediplomeerde en gecertificeerde instructeurs die ingeschreven staan als erkende instructeurs bij het NIBHV, NBBe, NRR en het Oranje Kruis.

BHV-Plus Herhaling

Deze training bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte

Theorie:

 • Adembescherming algemeen
 • Afhankelijke adembescherming (filtermaskers)
 • Onafhankelijke adembeschermingstoestellen
 • Slangapparaten
 • Selectie van adembeschermende middelen
 • Het werken in besloten ruimten
 • Controle en dagelijks onderhoud
 • Veiligheidsmaatregelen

Praktijk:

 • Veilig gebruik en aansluiting van de apparatuur
 • Verschillende praktijkoefeningen op de ademlucht trainingsbaan

Duur
De opleidingsduur van de herhalingstraining Adembescherming voor de bedrijfshulpverlener bestaat uit één dagdeel (vier uur)

Doel
De module Herhaling Adembescherming voor de bedrijfshulpverlener is bedoeld voor
bedrijfshulpverleners die in het bezit zijn van het NIBHV-certificaat Adembescherming voor de bedrijfshulpverlener die na de opleiding door middel van bedrijfsspecifieke oefeningen hun kennis en vaardigheden willen onderhouden.
Na het volgen van de Herhalingstraining adembescherming kent en kan de deelnemer onder andere:
Het principe van de ademhaling.

 • Wat een ademcrisis is en hoe deze door ademhalingstechniek kan worden voorkomen.
 • De gevaren die de ademhaling kunnen bedreigen.
 • De beschikbare adembescherming en persoonlijke beschermingsmiddelen op een veilige wijze gebruiken.
 • De deelnemer kan met behoud van eigen veiligheid een persoon in veiligheid brengen met de beschikbare en juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en adembeschermingsmiddelen.
 • Op de juiste wijze gebruik maken van communicatiemiddelen.
 • De gidsfunctie ten behoeve van de brandweer en/of andere professionele hulpverleners op de juiste wijze uitvoeren.
 • Informatie over de bedrijfsspecifieke BHV-organisatie en -procedures, zoals bij brand, ontruiming, redding, gidsfunctie en communicatie.
 • Informatie over Persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Ademluchttoestellen en gelaatstukken.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Communicatiemiddelen.
 • Veiligheidsprocedures.

Opleidingseisen:
Minimaal het certificaat Adembescherming voor de bedrijfshulpverlener en een bewijs van medische keuring.

Onze cursussen worden gegeven door gediplomeerde en gecertificeerde instructeurs die ingeschreven staan als erkende instructeurs bij het NIBHV, NBBe, NRR en het Oranje Kruis.